REGULAMIN

Bracia Konopni – Staramy się zawsze służyć Wam gwarancją pełnej satysfakcji. Obejmują one nasze uczciwe warunki. Przeczytaj uważnie następujące informacje. W sklepie internetowym BRACIA KONOPNI Maciej Leśkiewicz sprzedaż odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. Przy zamawianiu towarów lub usług warunki te uznaje się za przyjęte. Odbiegające ogólne warunki kupującego nie mają zastosowania. Odstępstwa od niniejszych warunków obowiązują tylko wtedy, gdy właściciel firmy potwierdzi je na piśmie. Korzystając z tej witryny i zamawiając ze strony www.braciakonopni.pl, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. 

 CENY

Wszystkie ceny podane są we polskich złotych PLN, w tym zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie.

 RAMY PRAWNE

Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za obrażenia ciała, szkody, środki karne, utratę zysków lub sprzedaży, utratę użytkowania produktu lub sprzętu oraz wszelkie straty majątkowe, które mogą wyniknąć z zakupu, użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktu. Właściciel, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania klientów. Firma Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz nie gwarantuje, że informacje na stronie są aktualne lub kompletne. Nie rości sobie także żadnych praw do dokładności lub legalności informacji i produktów poza Polską, które są dostępne na stronie internetowej. Wszystkie informacje, które rozpowszechnia firma Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz za pośrednictwem tej witryny, łącza się do lub z innych stron internetowych lub za pośrednictwem jego pracowników przez telefon, e-mail lub inne środki przekazu służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Nie należy tego nigdy interpretować jako zalecenia do podjęcia określonego działania. Wykorzystujesz informacje do innych działań na własne ryzyko.

 ZAMÓWIENIA

Zamówienia są uważane za wiążące i można je anulować tylko tego samego dnia jeśli nie zostały wcześniej wysłane. W razie rezygnacji podczas przyjęcia przesyłki przez przewoźnika, koszty transportu ponosi kupujący. W przypadku opóźnień w dostawie lub przeszkód zostaniesz o tym jak najszybciej poinformowany drogą mailową. Dostępność oferowanych przedmiotów pozostaje zastrzeżona.

DOSTAWA

Zamówienia złożone do godziny 12.00 są wysyłane tego samego dnia, wszystkie pozostałe realizujemy w kolejnym dniu roboczym.

Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie firmy przy ul. Bolesława Chrobrego 63 lok.10, 55-200 Oława po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym. W przypadku innego terminu odbioru prosimy o bezpośredni kontakt. tel. +48 727-938-989 bądź email: biuro@braciakonopni.pl.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone kupującemu w wyniku użytkowania lub obsługi zakupionych przedmiotów. Nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, pośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wystąpić dla nabywcy lub osób trzecich.

 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

Dane osobowe są szyfrowane i nie są przekazywane stronom trzecim. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w kontekście przetwarzania zamówień i będą traktowane jako poufne. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

 OBRAZY I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie obrazy, obrazy, projekty, teksty i logo na stronie internetowej braciakonopni.pl są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tych treści jest surowo zabronione bez pisemnej zgody firmy Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Do momentu gdy nie otrzymamy pełnej płatności zastrzegamy sobie prawy do realizacji zamówienia z wyłączeniem wysyłki pobraniowej.

Płatności kartami debetowymi lub kredytowymi, a także za pomocą e-płatności Wszystkie transakcje płatnicze mogą podlegać kontroli ważności i autoryzacjom, zarówno przez Twój bank, jak i przez nas (dzięki czemu możemy zlecić stronom trzecim wykonanie tej autoryzacji zgodnie z naszą deklaracją o ochronie danych). Jeśli dostawca karty kredytowej nie dokona płatności lub nie wyrazi zgody na płatność, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub odmowę przyjęcia zamówienia. Płatności klientów w sklepie internetowym www.braciakonopni.pl dokonywane są w chronionym obszarze, w którym dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo transmisji i przesyłanych danych.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu płatność zostanie odrzucona po tym, jak już wysłaliśmy nasz produkt (y), mamy prawo zażądać od ciebie zapłaty lub zażądać zwrotu odpowiednich produktów. Możemy obciążyć Cię kosztami poniesionymi w związku z odzyskaniem produktu.
Wszystkie zamówione produkty pozostają naszą własnością i nie staną się Twoją własnością, dopóki nie otrzymamy pełnej ceny zakupu produktu.

ZWROTY

Polskie prawo w przypadku umowy zawieranej na odległość np. przez internet bądź telefonicznie, przewiduje 14 dniowy okres odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli kupujący odstąpi od umowy w wyżej wymienionym terminie, przysługuje mu prawo zwrotu zakupionych towarów w stanie nienaruszonym do 14 dni. W przypadku zwrotów należy dołączyć kopię dowodu dostawy lub faktury oraz wypełniony formularz zwrotu towarów, w przeciwnym razie przetwarzanie nie będzie możliwe.W takim przypadku po otrzymaniu przez nas zwróconych produktów, pieniądze maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych wrócą na Twoje konto.

 REKLAMACJE

Wymiana jest możliwa tylko w przypadku nieprawidłowych dostaw lub błędów produkcyjnych. W przypadku reklamacji należy dołączyć kopię dowodu dostawy lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji towarów, w przeciwnym razie przetwarzanie nie będzie możliwe. Jeśli uszkodzenie wystąpi podczas transportu, należy złożyć reklamację w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie wygasa prawo do bezpłatnej wymiany. W przypadku uwzględnienia reklamacji wszystkie koszty ponosi firma Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz. Reklamacje kupujący może składać pod adresem mailowym firmy biuro@braciakonopni.pl 

 PRZEPISY OGÓLNE

Zmiany i uzupełnienia niniejszych ogólnych warunków muszą być dokonywane na piśmie. Firma Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany ogólnych warunków w dowolnym momencie.

 WAŻNA INFORMACJA

Korzystając z tej witryny www.braciakonopni.pl i kupując na niej produkty lub usługi, zgadzasz się na te warunki. Korzystając z tej witryny i składając zamówienie w sklepie internetowym Bracia Konopni, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. Produkty na naszej stronie są w 100% legalne. Składając zamówienie w sklepie internetowym Bracia Konopni, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za legalność wysyłanych do Ciebie produktów. Firma Bracia Konopni nie rości sobie żadnych praw do dokładności lub legalności informacji i produktów dostępnych na tej stronie. Wszystkie informacje, które rozpowszechniamy za pośrednictwem tej strony, linki do lub z innych stron internetowych lub za pośrednictwem swoich pracowników za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innej transmisji, służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie należy tego nigdy interpretować jako zalecenia do podjęcia określonego działania. Wykorzystujesz te informacje do nielegalnych działań na własne ryzyko. Nasza firma nie może i nie chce gwarantować, że informacje na stronie są aktualne lub kompletne, ale dokładamy ku temu wszelkich starań. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za obrażenia ciała, szkody, środki karne, utratę zysków lub sprzedaży, utratę użytkowania produktu lub sprzętu oraz wszelkie straty majątkowe, które mogą wyniknąć z zakupu, użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktu. Właściciel firmy oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania swoich klientów. Nie zachęcamy do nielegalnego korzystania z naszych produktów. W razie wątpliwości zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem. Nasze produkty nie mają wartości medycznej. Nasze produkty nie mogą być stosowane jako lek lub jako substytut leków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INFORMACJA PRAWNA

Każdy produkt dostępny na stronie www.braciakonopni.pl jest w pełni legalny w Polsce. Ponieważ nie jesteśmy upoważnieni do udzielania porad na temat wpływu CBD na zdrowie, zauważamy, że CBD nie ma na celu zapobiegania, diagnozowania, oraz leczenia chorób. Oleje CBD nie są produktem leczniczym w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Masz 18 lat czy mniej? Proszę zweryfikuj swój wiek.