POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej deklaracji o ochronie danych poniżej tego tekstu.

 ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone przez przekazanie nam ich. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Nasze systemy informatyczne automatycznie zbierają inne dane podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zapisywane automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Masz prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danychosobowych w dowolnym momencie bezpłatnie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym poniżej lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA INNYCH FIRM

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tym oświadczeniu o ochronie danych.

2. INFORMACJE OGÓLNE I OBOWIĄZKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych.

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych.  Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

 INFORMACJE O ORGANIE ODPOWIEDZIALNYM

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz
Bolesława Chrobrego 63 lok.10
55-200 Oława
Polska
NIP: 9121930091
REGON: 385057533

+48 727 938 989
biuro@braciakonopni.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.

 PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest UODO czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić w formie elektronicznej bądź formie pisemnej. Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: Szczegóły

 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub. szyfrowania TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym poniżej lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

 SPRZECIW WOBEC E-MAILI REKLAMOWYCH

Sprzeciwiamy
się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku
zamieszczenia stopki w celu wysyłania niezamówionych materiałów
reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają
sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego
wysłania informacji reklamowych, takich jak spam e-mail. 

3. ZBIERANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

CIASTECZKA

Niektóre strony internetowe używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. Funkcji koszyka) są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one omówione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

 

KONTAKT

Jeśli wyślesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych już nie ma zastosowania (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – zwłaszcza okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

 PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTA I UMOWY)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (dane użytkowania) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika opłatą za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 TRANSMISJA DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMOWY NA USŁUGI

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub tylko w przypadku wyraźnej zgody na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy lub podjęcia środków przed zawarciem umowy.

PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM I NA KONCIE KLIENTA

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesów zamawiania w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatności, dostawy lub realizacji.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące płatności, a podmiotami danych są nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług kontraktowych w kontekście prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka, a stałych plików cookie do zapisywania statusu logowania.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (Realizacja zamówień) i c (Wymagana przez prawo archiwizacja) RODO. Informacje oznaczone jako wymagane są wymagane do uzasadnienia i wykonania umowy. Dane ujawniamy stronom trzecim wyłącznie w zakresie dostawy, płatności lub w ramach prawnych zezwoleń i obowiązków wobec doradców prawnych i organów. Dane będą przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (np. Na żądanie klienta dotyczące dostawy lub płatności).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. W ramach rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem ich przechowywania z przyczyn handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczne. Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku zobowiązania prawnego. Użytkownicy mają obowiązek wykonać kopię zapasową swoich danych przed rozwiązaniem umowy, jeżeli umowa zostanie rozwiązana.

W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online oszczędzamy adres IP i czas odpowiedniej akcji użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed niewłaściwym użyciem i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Usunięcie następuje po upływie ustawowej gwarancji i porównywalnych obowiązków, konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; wprzypadku ustawowych obowiązków archiwizacji usunięcie następuje po wygaśnięciu zobowiązania podatkowego czyli 5 lat okresu przechowywania.

4. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I REKLAMA

 GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP
Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Pełny adres IP zostanie przesłany tylko na serwer Google w USA i tam skrócony w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj:
wtyczka do przeglądarki.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:
Kliknij tutaj, aby dezaktywować Google Analytics. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu Google o ochronie danych: Szczegóły.

Zamów przetwarzanie
Zawarliśmy
umowę na przetwarzanie danych zamówienia z Google i w pełni wdrażamy
wymagania organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.
 

Cechy demograficzne w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od zewnętrznych dostawców. Tych danych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 REMARKETING GOOGLE ANALYTICS

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie docelowych grup reklamowych utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób powiązane z zainteresowaniami spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego użycia i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. Tablecie lub komputerze).

Jeśli wyraziłeś zgodę, Google w tym celu połączy historię przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym logujesz się przy użyciu swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics rejestruje uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach. Możesz trwale sprzeciwić się remarketingowi / kierowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; kliknij ten link:  Szczegóły .

Podsumowanie danych zarejestrowanych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz udzielić lub odwołać Google (art. 6 ust. 1 RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z Twoim kontem Google (np. Ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się połączeniu), rejestrowanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych. Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod: Szczegóły

 GOOGLE ADWORDS I ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kliknięcie reklamy umieszczonej przez Google powoduje ustawienie pliku cookie służącego do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu użyciu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika.

„Konwersyjne pliki cookie” są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: Szczegóły . Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczać akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

5. NEWSLETTER

Wysyłamy biuletyny, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami (dalej „biuletyn”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zgodą prawną. Nasze biuletyny zawierają informacje o pracy społeczno-politycznej diakonii oraz wskazówki dotyczące wydarzeń. Biuletyn jest wysyłany za pomocą „MailChimp”, platformy dostarczania biuletynu od amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail naszych odbiorców biuletynu, a także ich inne dane opisane w kontekście tych informacji, są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp używa tych informacji do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, MailChimp może wykorzystać te dane do optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, na przykład do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub do celów ekonomicznych w celu ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. MailChimp nie korzysta jednak z danych naszych odbiorców biuletynu, aby sami do nich pisać lub przekazywać je osobom trzecim.

Ufamy w niezawodność oraz bezpieczeństwo IT i danych MailChimp. MailChimp jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „ Privacy Shield ” i dlatego jest zobowiązany do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych. Ponadto zawarliśmy „ umowę o przetwarzaniu danych ” z MailChimp . Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w naszym imieniu, a w szczególności nie przekazywać ich stronom trzecim. Możesz zapoznać się z polityką prywatności MailChimp tutaj .
 

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube
Nasza strona korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Witryna obsługiwana jest przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
szczegóły.

Czcionki internetowe Google
Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie 
Szczegóły  oraz polityka prywatności Google:  szczegóły .

Mapy Google
Integrujemy mapy usługi „Google Maps” od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle odbywa się to w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Oświadczenie o ochronie danych: 
szczegóły , rezygnacja: szczegóły .


Wtyczki 
Facebooka Wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA, są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: Szczegóły .

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie znamy treści przekazywanych danych ani sposobu, w jaki są one wykorzystywane przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka pod adresem: Szczegóły, Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.

Facebook Pixel, odbiorcy niestandardowi i konwersja Facebooka
W ramach naszej oferty online, ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i do tych celów, tak zwany „Pixel Facebook” sieci społecznościowej Facebook, dostarczanej przez Facebook Inc. , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli mieszkasz w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) ,

Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową Tarczy Prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem dotyczącym ochrony danych ( szczegóły ).

Za pomocą piksela Facebooka Facebook może z jednej strony określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tak zwane „reklamy na Facebooku”). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby wyświetlać tylko te reklamy Facebooka, które umieściliśmy tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. Zainteresowania określonymi tematami lub produktami w oparciu o liczbę odwiedzających Strony internetowe określone), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „Niestandardowi odbiorcy”). Za pomocą piksela na Facebooku chcielibyśmy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe.

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku w wytycznych dotyczących korzystania z danych Facebooka:  Szczegóły . Możesz znaleźć specjalne informacje i szczegóły na temat Facebook Pixel i jego działania w sekcji pomocy Facebook: Szczegóły .

Możesz sprzeciwić się nagraniu pikselowi z Facebooka i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić typy reklam wyświetlanych na Facebooku, możesz otworzyć stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użyciu:  Szczegóły, Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Możesz również sprzeciwić się stosowaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej ( szczegóły ) oraz dodatkowo strony internetowej w USA ( szczegóły ) lub europejskiej ( szczegóły ).

7. OBECNOŚĆ ONLINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami działającymi tam oraz aby móc informować ich o naszych usługach. Podczas wywoływania odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów. O ile w naszej deklaracji o ochronie danych nie określono inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, pod warunkiem że komunikują się z nami w sieciach społecznościowych i platformach, np. Piszą posty na temat naszej obecności w Internecie lub wysyłają nam wiadomości.

8. DOSTAWCA PŁATNOŚCI

Ta strona korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych, platform, których użytkownicy i my możemy przeprowadzać transakcje płatnicze.

W kontekście realizacji umów korzystamy z dostawców usług płatniczych na podstawie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych i, w razie potrzeby, art. 6 ust. 1 lit. b. RODO UE, aby zaoferować naszym użytkownikom skuteczne i bezpieczne opcje płatności. 

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak nazwa i adres, dane bankowe, takie jak numery kont lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, a także informacje o umowie, kwotach i odbiorcy. Informacje są wymagane do sfinalizowania transakcji. Jednak wprowadzone dane będą przetwarzane i zapisywane tylko przez dostawców usług płatniczych. Jako operator nie otrzymujemy żadnych informacji o rachunku (bankowym) ani karcie kredytowej, a jedynie informacje o potwierdzeniu (przyjęciu) lub odrzuceniu płatności. Dane mogą być przekazywane przez dostawcę usług płatniczych do agencji kredytowych. Celem tej transmisji jest weryfikacja tożsamości i wiarygodności kredytowej. Odwołujemy się do warunków i informacji o ochronie danych dostawców usług płatniczych. Warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców usług płatniczych dotyczą transakcji płatniczych, które można wywołać na odpowiedniej stronie internetowej lub w aplikacjach transakcyjnych. Odsyłamy również do nich w celu uzyskania dalszych informacji i zapewnienia anulowania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą.

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Bracia Konopni Maciej Leśkiewicz
Bolesława Chrobrego 63 lok.10
55-200 Oława
Polska
NIP: 9121930091
REGON: 385057533

+48 727 938 989
biuro@braciakonopni.pl