Opublikowano

CBD w leczeniu padaczki

CBD w leczeniu epilepsji i padaczki

CBD w leczeniu padaczki

Informacje naukowe dotyczące właściwości medycznych kannabidiolu czyli CBD w leczeniu padaczki.
Zacznijmy od odpowiedzi na pytania, co to jest epilepsja? Jakie są procesy, które przechodzą przez epilepsję w mózgu? A jakie są napady?

Padaczka, epilepsja ma kilka podkategorii, od ogólnej padaczki – epilepsja może być wyrażona w kilku typach napadów padaczkowych. Różnią się one wyglądem i rodzajem.

Pacjent z uogólnioną padaczką może jednocześnie mieć jeden lub kilka rodzajów napadów. W przypadku ogniskowej epilepsji – napady padaczkowe rozpoczynają się w danym obszarze mózgu. Obszar ten nazywa się epileptycznym punktem ogniskowym. Podobnie jak padaczka ogólna, padaczka ogniskowa może również objawiać się w kilku typach napadów.

Padaczka jest stosunkowo częstą chorobą, która może wystąpić w każdym wieku. Częstość występowania tej choroby w populacji na świecie wynosi około 1%. Natomiast w Polsce szacuje się blisko 400 000 pacjentów z padaczką. Choroba ta dosięga osoby w wieku 60 lat i starsze oraz dzieci poniżej 2 lat. Częstość występowania jest bardzo niska w grupie wiekowej 20–40 lat. Niektórzy pacjenci będą cierpieć z powodu kilku napadów w ciągu życia, podczas gdy inni mogą mieć kilka napadów dziennie.

CBD w leczeniu padaczki

Pacjenci u których zdiagnozowano padaczkę mogą cierpieć z powodu nawracających napadów, które pojawiają się bez zewnętrznej stymulacji lub w odpowiedzi na niewielkie bodźce, które normalnie nie wywoływałyby napadów u osoby bez padaczki. Atak padaczki może trwać od kilku sekund do kilku minut. Wśród napadów nie wydaje się, aby pacjent cierpiał na objawy choroby i zwykle funkcjonuje prawidłowo. W zależności od obszarów dotkniętych chorobą mogą wystąpić trudności w koncentracji oraz normalnej funkcji poznawczej, a także zwiększone występowanie zaburzeń nastroju, takich jak depresja i lęk.

Istnieją dowody na to, że napady padaczkowe często nie są zdarzeniem losowym.
Są one spowodowane czynnikami takimi jak stres, alkoholizm, migające światła lub brak snu. Padaczka Rolanda charakteryzuje się niskim progiem drgawkowym. Podczas napadów padaczkowych grupa neuronów zaczyna wyładowania epileptyczne.

Rezultatem jest fala depolaryzacji czyli innymi słowy zmiana ładunku elektrycznego cząsteczek wapnia i sodu. Jest ona odpowiedzialna za prawidłowe przejście substancji między komórkami, a zwłaszcza neuronami. W normalnym stanie, po uruchomieniu neuronu pobudzającego, staje się on bardziej odporny na wyładowania przez pewien okres czasu. Wynika to z działania neuronów hamujących, zmian elektrycznych w neuronach pobudzających i hamującego działania adenozyny.

Napady zlokalizowane rozpoczynają się na jednej półkuli, podczas gdy napady ogólne rozpoczynają się na obu półkulach. Niektóre rodzaje napadów mogą zmieniać strukturę mózgu, podczas gdy inne mają na niego niewielki wpływ. Istnieje związek między padaczką a glejozą, utratą neuronów i zwyrodnieniem niektórych obszarów mózgu. Nie jest jednak jasne, czy epilepsja powoduje te zmiany czy na odwrót.

CBD – badania naukowe  

Obecnie opublikowano wiele badań na ten temat, które próbowały zgłębić medyczne właściwości kannabidiolu przeciwko padaczce.


W badaniu opublikowanym w 2018 r. przeprowadzono eksperyment w kilku nowojorskich szpitalach i klinikach. W badaniu wzięło udział 225 pacjentów z padaczką, powtarzając je trzykrotnie w celu potwierdzenia poprawności wyniku. Badacze starali się ocenić wpływ CBD na pacjentów z padaczką. Jednoznacznie stwierdzili, że wszyscy pacjenci, którzy brali udział w badaniu i spożywali tabletki substancji czynnej w dawce 20 mg lub wyższej, wskazują na znaczące zmniejszenie liczby napadów, ich częstotliwości i intensywności.

To badanie, które zostało wsparte i sfinansowane przez Departament Leków USA, było ostatnią przeszkodą w wydaniu tych tabletek jako leków na receptę zatwierdzonych przez najwyższe władze w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, które według FDA są niemal automatycznie akceptowane przez Światową Organizację Zdrowia. W rzeczywistości omawiane badanie stanowiło najnowszy dowód właściwości medycznych substancji czynnej kannabidiolu przeciwko padaczce. Nazwa leku EPIDIOLEX: > 98% ekstrakt CBD z konopi na bazie oleju. Jest produkowany przez Greenwich Biosciences (amerykańską firmę GW Pharmaceuticals).

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 689 osób stostujących Epidiolex (CBD), w tym 533 osób leczonych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz 391 osób leczonych przez okres dłuższy niż rok.

W ramach rozszerzonego planu dostępu i innych programów 161 osób z zespołem Dravet i LGS było leczonych produktem Epidiolex. 109 osób było leczonych przez ponad sześć miesięcy.

  • Wszyscy uczestnicy badania mieli inne ataki.
  • W kontrolowanych badaniach odsetek odstawiania leku z powodu każdego działania niepożądanego był bardzo mały. Zatem mniejszy niż u osób przyjmujących większą dawkę Epidioleksu.
  • Natomiast najczęstszą przyczyną przerwania leczenia produktem Epidiolex była zmiana czynności wątroby.
  • Sen, uspokojenie i zmęczenie doprowadziły do ​​zaprzestania stosowania Epidiolexu u 3% osób otrzymujących za wysoką dawkę.
  • Zatem najczęstszym działaniem niepożądanym to m.in. senność, utrata apetytu, biegunka, zmiana czynności wątroby. Jak również zmęczenie, osłabienie, brak energii, wysypka, infekcje.

CBD w kontrolowaniu napadów padaczki, epilepsji

Dowody z przedwczesnych badań laboratoryjnych i anegdotyczne raporty prowadzone przez kilka lat sugerują, że kannabidiol (CBD) może pomóc kontrolować napady padaczkowe. Dodatkowo, w ostatnich latach wiele badań wykazało korzyści płynące ze stosowania produktów na bazie CBD. Stosowane one były w leczeniu określonych grup osób z padaczką, które nie zareagowały na tradycyjne terapie.

Jak zauważyliśmy, badania roślin zawierających kannabidiol trwają od dłuższego czasu.
Dane z tych badań pomogły w uzyskaniu dowodów, które doprowadziły do ​​zatwierdzenia przez FDA leku o nazwie Epidiolex.

CBD wchodzi w interakcje z wieloma innymi substancjami, które nie należą do układu endokannabinoidowego. Na przykład z układami sygnalizacyjnymi: CBD jest blokerem zintegrowanego przekaźnika nukleozydów (ENT), sierocego receptora GPT55 i potencjalnego przejściowego receptora kanału 8 (TRPM8) melastatyny. W przeciwieństwie do tego, CBD zwiększa aktywność receptora 5-HT1a, receptorów glicyny α3 i α1 oraz potencjału receptora przejściowego kanału receptora 1 (TRPA1). Również ma dwukierunkowy wpływ na wapń w przejściach między synapsami przy 14; 19. Przy wyższym stężeniu mikrometrów CBD aktywuje potencjał receptora waniloidowego 1 (TRPV1) i 2 (TRPV2), jednocześnie hamując pobieranie komórkowe i hydrolazę amidową kwasu tłuszczowego-anandamid14; 18. Wszystkie razem sprawiają, że CBD jest swoistym przeciwutleniaczem, który również wpływa na ataki padaczki, szczególnie pod względem ich intensywności.

Substancja czynna CBD ma szeroki zakres efektów biologicznych z wieloma potencjalnymi miejscami działania układu nerwowego. Przedkliniczne dowody na właściwości przeciwdrgawkowe i pozytywny profil boczny wspierają dalszy rozwój terapii epilepsji opartych na CBD. Aktywność w modelach uszkodzenia nerwów, neurodegeneracji czyli pogorszenia zdolności poznawczych i chorób psychicznych sugeruje, że CBD może być również skuteczny w wielu zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia tego typu mogą komplikować życie osób z padaczką. Zarówno w przypadku napadów padaczkowych, jak i powiązanych objawów, zaleca się leczenie kannabidiolem, . 

Stale rośnie akceptacja potencjalnych korzyści z leczenia pochodnymi konopi w wielu krajach. Ułatwia ona lekarzom i naukowcom regulacyjną i biurokratyczną ścieżkę prowadzenia dobrze zaprojektowanych badań nad kannabidiolem – CBD.

Źródła:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4707667/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674131

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29981580

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29998598

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29574880

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29770251

7. https://www.tasmc.org.il/Articles/Neurology/Pages/Epilepsy-Info.aspx
https://www.ilae.org/

8. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/clincial-trial-guide-patients

9. https://www.epilepsy.com/learn/types-epilepsy-syndromes/neurocutaneous-syndromes/tuberous-sclerosis-complex-tsc

 

Udostępnij artykuł